Generalforsamling 2024

Generalforsamlingen vil foregå i ”galleriets” lokaler på Industrivej 10 i Struer.
Vi byder medlemmerne velkommen allerede kl. 18 med pølser og Brød, samt en forfriskning(øl/vand).
Selve Generalforsamlingen starter kl. 19.
Bestyrelsen vil se frem til at se dig denne aften.
Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent

5
5a. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg er:
Preben Christensen – Næstformmand (modtager genvalg)
Erik Andresen – Kasser (modtager genvalg)
Rasmus Skjernaa – Webmaster (Modtager Genvalg}

5b.  Valg af bestyrelses suppleanter
På valg er:
Henning Poulsen – Supleant (modtager evt. Genvalg).
Allan Borg – Suppleant (modtager genvalg)


6. Valg af revisor samt suppleant
Karsten Wind – Revisor
John Baltzer Jesen – Revisor
Neils Holst – Supleant

7. Behandling af indkomne forslag
8. Orientering om aktiviteter i den kommende sæson
9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal fremsendes skriftligt og være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
 via mail eller almindelig post til nedenstående adresse:


Jørgen Poulsen
Søndergade 65B
7600 Struer.
mail: jorgenpoulsen1515@gmail.com

Vi håber på et stort fremmøde.
Husk det er på generalforsamlingen du kan være med til at bestemme hvorledes foreningen skal udvikle sig og hvilke aktiviteter vi skal have på programmet.

Med venlig hilsen
Nordvestjysk Autogalleri / Bestyrelsen.