Generalforsamling 2021

Herned indkaldes til Nordvestjysk Autogalleris ordinære generalforsamling, som afholdes i galleriets lokaler på Industrivej 10, 7600 Struer

Mandag d. 31. maj 2021 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:
 
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
        På valg til bestyrelsen er Jørgen Poulsen og Niels Holst.
        Jørgen Poulsen modtager genvalg, Niels Holst gør ikke.
6. Valg af ekstern revisor og kritisk revisor samt suppleant for sidstnævnte
7. Behandling af indkomne forslag
8. Orientering om aktiviteter i den kommende sæson
9. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen via mail eller almindelig post til nedenstående adresse:


       Jørgen Poulsen
       Søndergade 65B
       7600 Struer
       mail: jorgenpoulsen1515@gmail.com

Efter generalforsamlingen tændes der op i grillen og foreningen er vært ved en lille grillfest.

Vi håber på et stort fremmøde. Husk det er på generalforsamlingen du kan være med til at bestemme hvorledes foreningen skal udvikle sig og hvilke aktiviteter vi skal have på programmet.

Venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen