Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022

Herned indkaldes til Nordvestjysk Autogalleris ordinære generalforsamling, som afholdes i lokalerne Hos
Nordvetjysk Fjodkultur, Havnevej 6, 7600 Struer.

Onsdag den. 23. februar 2022. kl 19.30

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • På valg er:
   Preben Christensen – modtager genvalg
   John Baltzer Jensen – modtager ikke genvalg
   Erik Andresen – modtager genvalg
 6. Behandling af indkomne forslag.
  • Forslag til ændringer i vedtægterne.
 7. Valg af ekstern revisor og kritisk revisor samt suppleant for sidstnævnte
 8. Orientering om aktiviteter i den kommende sæson
 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen via mail eller almindelig post til nedenstående adresse:

Jørgen Poulsen
Søndergade 65B
7600 Struer.
mail: jorgenpoulsen1515@gmail.com

Nordvestjysk Fjordkultur vil gerne lave en rundvisning og fortælle om deres forening, så har du lyst starter rundvisningen kl. 18:30.

(Se link: www.nordvestjyskfjordkultur.dk)