Generalforsamling 2023

Ordinære Generalforsamling

Mandag den 8. maj 2023 kl. 19 i Autogalleriet
Fra kl. 18 serveres der pølser og øl m.v.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er:
    a. Jørgen Poulsen – modtager genvalg
    b. Claus Thunø – modtager genvalg
6. Valg af suppleanter – på valg er:
    a. Allan Borg – modtager genvalg
    b. Henning Poulsen – modtager genvalg
7. Valg af 2 kritiske revisorer samt 1 suppleant og evt. ekstern revisor
8. Behandling af indkomne forslag
9. Orientering om aktiviteter i den kommende sæson
10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og
være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen via mail
eller almindelig post til nedenstående adresse:

Jørgen Poulsen
Søndergade 65B
7600 Struer.
mail: jorgenpoulsen1515@gmail.com