Aktiviteter

Kommende medlemsaktiviteter i galleriet:

På denne side findes information om de forskellige planlagte aktiviteter. Siden opdateres løbende således at informationerne bliver mere detaljerede efterhånden som planlægningen skrider frem.


COVID-19

Som alle andre foreninger og organisationer i samfundet er vi i øjeblikket underkastet de COVID-19 restriktioner som er gældende.

Det betyder at vi indtil videre ikke kan planlægge egne arrangementer p.g.a. forsamlingsforbuddet og der er i sagens natur heller ikke arrangementer, træf eller andet andre steder, der kan henvises til.


Når vi får lov igen….

Vi håber at tingene i løbet af foråret og sommeren ændrer sig så vi igen kan få lov at mødes og dele vores fælles interesser.

Generalforsamling

Generalforsamlingen skal ifølge vore vedtægter afholdes inden udgangen af februar måned, men grundet forsamlingsforbuddet er det i år ikke muligt. Bestyrelsen har derfor valgt at udsætte generalforsamlingen, indtil videre på ubestemt tid. Når forsamlingsforbuddet bliver ophævet eller ændret således at vi kan gennemføre generalforsamlingen vil der blive indkaldt på normal vis. Når regnskabet foreligger vil det blive udsendt til alle medlemmer via mail.

Lørdagstræf

Indtil videre arbejder vi med en gentagelse af succes’en fra sidste år og planlægger en ny række lørdags-arrangementer i juni og juli med præsentation af biler i gågaden og efterfølgende træf på østhavnen med forskellige kulturelle indslag i samarbejde med Jernbanemuseet, Nordvestjysk Fjordkultur, Struer Marineforening og Struer Handelsstandsforening. Mere info følger senere.